Sandra Bullock doa US$ 1 milhão para Haiti

Via: PcSaudavel.com


Data: 19.01.10